Termeni și condiții generale și politica de confidențialitate

Termeni și condiții – Optiprint d.o.o.

Termenii și condițiile site-ului Optiprint.si (denumite în continuare: Termeni și condiții) sunt întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare din Republica Slovenia și se aplică pentru toți utilizatorii prezentului portal. Acești termeni și condiții stabilesc condițiile de utilizare a site-ului Optiprint.ro, de plasare a comenzilor pentru testarea gratuită a serviciilor, procedura de comandă prin intermediul portalului, protecția datelor personale, precum și alte drepturi și obligații ale utilizatorului și proprietarului portalului.

Administratorul și proprietarul prezentului portal (denumit în continuare și: furnizor, respectiv ofertant) este compania Optiprint, storitve in svetovanje, d.o.o. (Optiprint, servicii și consultanță, S.R.L.), denumirea prescurtată: Optiprint, d.o.o. (S.R.L.), cu sediul la adresa Kranjčeva ulica 20, 1000 Ljubljana, cod fiscal: SI10180630, număr de înregistrare: 3575683000.

Prin utilizarea site-ului utilizatorul acceptă acești termeni și condiții și confirmă că este informat în acest sens și că este de acord cu termenii și condițiile respective.

1. COMANDA TESTĂRII GRATUITE

Pe site-ul Optiprint.ro puteți comanda testarea gratuită a imprimantei sau multifuncționalei. Cererea poate fi făcută atât de persoane fizice cât și de persoane juridice.

Testarea gratuită poate avea loc doar în cazul închirierii pe termen lung al imprimantei sau multifuncționalei, pentru 1 an sau mai mult.

Testarea gratuită înseamnă că posibilul beneficiar testează gratuit imprimanta sau multifuncționala pentru 7 zile. În anumite cazuri care sunt anunțate, ca de pildă campaniile promoționale, beneficiarul poate testa gratuit imprimanta sau multifuncționala pentru 14 zile.

Utilizatorii/beneficiarii pot comanda testarea gratuită dând click pe „testare gratuită” care apare în josul opțiunii alese. În cazul în care nici una dintre variantele propuse nu sunt convenabile, utilizatorul poate să solicite informații suplimentare, dând click pe „contactează-ne”.

Pentru a testa gratuit imprimanta, utilizatorul nu trebuie să se înregistreze. Atunci când alege varianta convenabilă, utilizatorul trebuie să introducă numele, telefonul, adresa de email, și compania (opțional), astfel încât angajații Optiprint să  poată contacta utilizatorul și să poată agrea testarea gratuită sau să poată comunica pur și simplu informații despre închirierea unei imprimante.

Optiprint are dreptul să refuze sau să scurteze perioada de timp a testării gratuite în condiția existenței unui motiv obiectiv, ca de pildă bănuiala absenței intenției de a închiria imprimanta sau multifuncționala.

În cazul testării gratuite a unei imprimante sau multifuncționale, contractul de închiriere poate înceta în 2 săptămâni de la începerea contractului de închiriere/începerea testării gratuite fără nici un fel de obligație financiară din partea utilizatorului/beneficiarului.

2. SIGURANȚA ÎN MOMENTUL TRANSMITERII COMENZII

Pentru transferul tuturor datelor utilizatorului furnizorul utilizează o tehnologie care criptează toate informațiile trimise prin comanda utilizatorului. În cazul în care nu sunt completate câmpurile obligatorii, sistemul detectează automat eroarea și atenționează utilizatorul înainte de a transmite comanda.

Utilizatorul garantează veridicitatea și corectitudinea tuturor datelor furnizate și răspunde pentru eventualele prejudicii rezultate ca urmare a furnizării de date incorecte, respectiv false.

3. ACCESUL LA INFORMAȚII

Furnizorul se angajează să furnizeze întotdeauna utilizatorului următoarele informații:

 • informații despre companie (denumirea, sediul, codul fiscal, numărul de înregistrare),
 • datele de contact pentru o comunicare rapidă și eficientă,
 • caracteristicile esențiale ale serviciilor pe care le oferă,
 • prețul serviciilor, inclusiv toate taxele.

În cazul în care optează pentru închirierea echipamentului, utilizatorul se angajează să furnizeze și informații mai detaliate cu privire la:

 • modalitatea de plată, precum și modalitatea și termenul de livrare, respectiv prestare a serviciilor,
 • pentru persoanele fizice informații cu privire la dreptul și condițiile de retragere din contract în conformitate cu articolul 43.č din Legea privind protecția consumatorilor și condițiile de retragere din contract pentru persoanele juridice în conformitate cu Codul de obligațiuni.

4. PLATA

Portalul este destinat numai și exclusiv pentru transmiterea de comenzi pentru testarea gratuită a echipamentului care nu implică închirierea ulterioară a echipamentului de către utilizator dacă acesta nu dorește acest lucru, precum și pentru transmiterea de solicitări cu privire la pachetele de închiriere.

Prețurile care se regăsesc pe site-ul Optiprint.ro se aplică exclusiv în cazul în care există o decizie cu privire la închirierea ulterioară a echipamentului și nu se facturează la comandarea testării gratuite. Prețurile nu includ TVA. Prețurile de pe portal nu au stabilită o anumită perioadă de valabilitate și se pot modifica fără nici o notificare prealabilă.

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica descrierile și configurațiile tehnice fără o notificare în prealabil..

5. IDENTITATEA CORPORATIVĂ A SITE-ULUI

Tot conținutul care este publicat pe site reprezintă proprietatea exclusivă a companiei Optiprint d.o.o., fiind protejat din punct de vedere al drepturilor de autor prin legislația în vigoare. În plus față de imagini, texte și date, conținut înseamnă și identitatea corporativă grafică a site-ului.

Copierea de pe site și publicarea conținutului pe alte site-uri este interzisă, cu excepția cazului în care proprietarul permite acest lucru în scris.

Imaginile sunt doar ilustrative și nu reflectă întotdeauna în totalitate situația reală, respectiv proprietățile echipamentului.

6. LIVRARE

Compania Optiprint d.o.o. contactează utilizatorul la transmiterea comenzii de testare gratuită și stabilește de comun acord cu acesta data livrării, respectiv instalării echipamentului. Livrarea și conectarea echipamentului sunt gratuite. De asemenea, în timpul testării gratuite sunt disponibile toate culorile necesare pentru imprimare, precum și servicii telefonice de service.

Livrarea este efectuată de către compania Optiprint d.o.o., ceea ce înseamnă că echipamentul comandat este livrat de către angajatul, respectiv lucrătorul de service al companiei Optiprint d.o.o. sau angajatul, respectiv lucrătorul de service al unei companii franciză a companiei Optiprint d.o.o. Angajatul, respectiv lucrătorul de service prezintă avizul de livrare în două exemplare în vederea semnării, fapt care atestă că echipamentul este livrat. Un exemplar rămâne la utilizator, iar celălalt la angajat sau la lucrătorul de service. De regulă, livrările se efectuează în 15 ore într-o zi lucrătoare, respectiv la o dată stabilită de comun acord.

Pentru echipamentele care nu sunt în stoc la un moment dat, termenul de livrare se prelungește în mod automat, iar utilizatorul este notificat imediat în apelul pentru comanda transmisă sau prin e-mail.

În caz de forță majoră sau circumstanțe care împiedică sau îngreunează executarea comenzii primite în termenul stabilit de comun acord, Optiprint d.o.o. are dreptul de a refuza sau de a executa ulterior comanda, fapt care este valabil și pentru comenzile confirmate pentru testările gratuite care sunt deja în curs de executare. Orice solicităre de compensare și răspundere a companiei Optiprint d.o.o. este astfel exclusă.

Optiprint d.o.o. nu își asumă nici o responsabilitate pentru pierderile care ar putea rezulta din echipamentul nelivrat la timp.

7. DREPTUL DE A ANULA COMANDA

Utilizatorul are dreptul de a anula testarea gratuită în orice moment prin e-mail sau telefonic, fără a fi nevoit să justifice motivul deciziei sale.

Testarea gratuită se efectuează de obicei pentru o perioadă de 7 zile. Utilizatorul poate scurta perioada, iar în acest sens trebuie să anunțe telefonic sau prin e-mail să i se preia echipamentul.

Costurile de preluare a echipamentului sunt acoperite de către furnizor.

Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza în orice moment și la libera sa alegere executarea unei testări gratuite a echipamentului.

8. DAUNE

Optiprint d.o.o. nu răspunde pentru daunele pe care le-ar putea suferi utilizatorul, angajații acestuia sau terțe persoane din cauza nerespectării sau încălcării »Manualului de utilizare« pentru echipamentul în discuție.

Optiprint d.o.o. își rezervă dreptul de compensație a daunelor cauzate la și în legătură cu echipamentul, în cazul în care utilizatorul a cauzat prejudiciul în mod intenționat sau din neglijență.

9. ÎNSTRĂINAREA ECHIPAMENTULUI

Pentru înstrăinarea echipamentului, utilizatorul acoperă o sumă unică așa cum este menționat mai jos. După trei avertizări consecutive de returnare a echipamentului și după transmiterea facturii, compania Optiprint d.o.o. depune o propunere de executare la instanța competentă pentru sumele menționate mai jos:

 • pentru înstrăinarea sau pierderea echipamentelor HP OJ Pro 8100, 8610, 8620 și 7610 utilizatorul plătește 500€ + TVA pentru echipament,
 • pentru înstrăinarea sau pierderea echipamentelor HP OJ Pro X45, X47 și X55 utilizatorul plătește 900€ + TVA pentru echipament,
 • pentru înstrăinarea sau pierderea echipamentului HP X57 utilizatorul plătește 1.200€ + TVA pentru echipament.

10. DECLARAȚIA DE EXCLUDERE A RĂSPUNDERII

Utilizatorul este conștient de faptul că echipamentul plasat în testare gratuită și/sau în închiriere ulterioară poate include cartușe originale prelucrate, respectiv reîncărcate care nu sunt fabricate de producătorul echipamentului, astfel încât producătorul echipamentului nu oferă nici o garanție cu privire la calitatea imprimării sau specificațiile echipamentului. Prelucrarea, respectiv reîncărcarea cartușelor pe care Optiprint d.o.o. le utilizează la funcționarea echipamentelor este efectuată exclusiv de către Optiprint d.o.o. și nu de către producătorul cartușelor / echipamentului, respectiv titularul drepturilor de proprietate intelectuală asupra cartușelor / echipamentelor. Titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra dispozitivelor și echipamentelor pe care le utilizează Optiprint d.o.o. sunt terțe persoane (producători) cu excepția drepturilor asupra dispozitivelor pentru care se indică în mod expres că sunt produse de către Optiprint d.o.o. (de exemplu recipientul pentru cerneală). Optiprint d.o.o. nu are nici o legătură cu producătorii, respectiv distribuitorii dispozitivelor originale și nu reprezentă nici unul dintre aceștia.

11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin transmiterea comenzii pentru testarea gratuită, respectiv a solicitării pe portalul Optiprint.ro utilizatorul permite ca firma Optiprint, d.o.o, Kranjčeva 20, 1000 Ljubljana să utilizeze și să prelucreze informațiile personale furnizate în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopul stabilit în cele ce urmează.

Administratorul prelucrează datele personale ale utilizatorului pe care acesta din urmă le-a completat în formularul de comandă, respectiv de transmitere a solicitării (prenume, nume, numărul de telefon, adresa de e-mail, compania – opțional), exclusiv cu scopul completării comenzii, respectiv informării utilizatorului în vederea realizării comunicării aferente, precum și pentru eventuala prelucrare contractuală în cazul unei închirieri ulterioare a echipamentului.

Prin transmiterea comenzii, respectiv solicitării, utilizatorul își dă consimțământul explicit pentru utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate în scopul menționat în paragraful anterior, iar furnizorul nu are voie să le transmită către terțe persoane.

Datele personale furnizate vor fi stocate și utilizate doar atâta timp cât va fi necesar pentru atingerea scopului pentru care le-a furnizat utilizatorul.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții, utilizatorul confirmă că este familiarizat cu dreptul de a consulta, copia, completa, corecta, bloca și șterge datele personale care se referă la el, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile care reglementează protecția datelor personale.

12. COOKIE-URI

Site-ul folosește:

 • serviciile de cookie-uri Google analytics,
 • cookie-urile rețelelor sociale (plug-in pentru Facebook pentru împărtășirea experiențelor cu prietenii, Google maps și harta Najdi.si – Găsește.si),
 • cookie-ul PHPSESSID – necesar pentru buna funcționare a instrumentelor online care se șterge la închiderea browser-ului.

Consimțământul utilizatorilor pentru cookie-ul PHPESSID nu este necesar deoarece este vorba despre o excepție legală în care consimțământul utilizatorului nu este necesar. În schimb, este necesar consimțământul în prealabil pentru cookie-urile pentru rețelele sociale și pentru cookie-urile de analiză descrise în cele ce urmează.

Cookie-urile Google Analytics sunt utilizate pentru urmărirea vizitelor pe site-ul Optiprint.si, a comenzilor pentru testarea gratuită a echipamentelor, a solicitărilor și altor obiceiuri ale utilizatorilor care accesează site-ul Optiprint.ro.

În cazul în care utilizatorul nu permite furnizorului utilizarea de cookie-uri în calculatorul său, utilizatorul poate modifica setările în orice moment, respectiv în colțul din dreapta jos al site-ului unde se află în permanență opțiunea „Setări de confidențialitate”. În această opțiune utilizatorul poate alege dacă este de acord sau nu să se încarce cookie-uri în calculatorul său.

În cazul în care cookie-urile tehnice de pe site-ul Optiprint.si sunt blocate în totalitate (în setările browser-ului), transmiterea de comenzi pentru testarea gratuită a echipamentului nu va fi posibilă, respectiv utilizatorul nu va putea utiliza funcțiile site-ului în totalitate.

13. PREVEDERI FINALE

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Furnizorul va informa utilizatorii cu privire la orice modificare a termenilor și condițiilor într-un mod adecvat. Printr-un mod adecvat se înțelege publicarea termenilor și condițiilor pe site-ul www.optiprint.ro. Se consideră că utilizatorul este de acord cu modificarea termenilor și condițiilor dacă continuă să utilizeze acest portal.

Furnizorul depune toate eforturile pentru a asigura actualizarea și acuratețea datelor publicate pe pagina sa de web Optiprint.ro.

Utilizatorii pot trimite plângeri, comentarii, cereri, declarații și reclamații la adresa de e-mail info.buc@optiprint.ro sau în scris la adresa: Optiprint Bucharesti si Ilfov , Nr. 20A, Tronson A, Camera E4A.05, Sectorul 6, Bucaresti, Romania. Soluționarea plângerilor, comentariilor, cererilor și reclamațiilor va fi efectuată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Toate litigiile care decurg din utilizarea acestui portal web și din termenii și condițiile de față și care nu pot fi soluționate de către furnizor și utilizator de comun acord, vor fi soluționate de instanța competentă din Buaresti.

Termenii și condițiile de față intră în vigoare la data de 5. 11. 2014.

 

Ljubljana, 5. 11. 2014

Optiprint d.o.o.

Condiții generale ale promoției “Luna iubirii” la Optiprint

 1. Condiții generale

Contractorul ofertei “Luna iubirii” (denumită în continuare Promoția) este: Linden Services  și Ice Computers.

 

Campania și oferta sunt valabile pentru toate entitățile legale francizori Optiprint care încheie un contract additional de închiriere a unei imprimante sau al unui dispozitiv multifunctional (numit de aici înainte Contract de Închiriere)

 1. Durata promoției

Promoția se desfășoară în perioada 1 februarie 2022 până la 28 februarie 2022.

Pentru participarea la promoție trebuie să trimiteți un email cu titlul “Luna iubirii” sub codul promotional și  să semnați un contract de închiriere în timpul desfășurării campaniei

 1. Beneficii

Prin încheierea unui contract de închiriere sau prin extinderea contractului deja existent, contractorul obține beneficiul a două săptămâni de testare gratuită și un top de hârtie (500 coli).

 1. Condiții

Condițiile pentru a beneficia de promoția “Luna iubirii” sunt:

 • Mesaj trimis prin intermediul site-ului Optiprint.ro, prin intermediul formularului de Îmcercare gratuită de pe site și introducând codul “Luna iubirii” în câmpul codului promotional
 • Semnarea unui contract pe termen lung sau extinderea contractului deja existent pe durata promoției “Luna iubirii”

 

Contravaloarea celor două săptămâni de Testare gratuită nu poata fi încasată în bani.

Campania promoțională nu se adresează contractelor de închiriere pe termen scurt.

 1. Aria geografică

Promoția se desfășoară în regiunea/orașul, unde francizatul își desfășoară activitatea

 1. Alte acțiuni

Promoția “Luna iubirii” nu poate fi combinată cu altă promoție Optiprint.

 1. Publicarea datelor de mai sus

Condițiile generale contractuale și detaliile campaniei “Luna iubirii” sunt publicate și disponibile începând cu prima zi a promoției, 1 februarie 2022.

Beneficiarii campaniei sunt de acord cu condițiile de mai sus.

Francizorul Optiprint poate modifica Termenii prezentului contract în cazul în care modificările făcute sunt în acord cu prevederile legislative în vigoare.